Nyereményjátékok részvételi feltételei

A Koronás Cukor social media felületein lebonyolításra kerülő nyereményjátékokhoz

Általános rész

A nyereményjáték és a játék időtartama az adott social media bejegyzésben/posztban található. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot bármikor, előzetes értesítés és indoklás nélkül törölje vagy befejezze.

A részvétel feltétele

Minden 18. életévét beltöltött, magyarországi lakhellyel rendelkező személy részt vehet a játékban, kivéve a Magyar Cukor Zrt, valamint az AGRANA Sales & Marketing GmbH alkalmazottai.

Nyeremények

A sorsolás nem nyilvános. A játékkal kapcsolatban levelezés nem folytatható. A mindenkori kiírásban szereplő nyeremények készpénzre nem válthatók. A nyeremények nem adhatók tovább az AGRANA előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A nyertesek nevükkel, igény esetén kép- és hanganyaggal a médiában vagy rádióműsorban szerepeltethetők. A versennyel kapcsolatos adók vagy illetékek kizárólag a nyertest terhelik.

A nyeremény átadása az AGRANA belátása szerint történhet postai úton, e-mailben vagy telefonon, és a kiszállításkor teljesítettnek minősül. A szállítási kockázatot a nyertes viseli. A versenyre való jelentkezéskor téves adatok megadása a részvételből való kizárást vonhatja maga után.

A be nem váltott nyeremények a nyeremény kihírdetésétől számított 20 napon belül kártérítési jog nélkül lejárnak (feltéve, hogy jellegükből adódóan korábban nem válnak értéktelenné). 

Adatvédelem

Amennyiben a játék részeként személyes adatokat gyűjtenek a résztvevőktől, azokat a Magyar Cukor Zrt. / Agrana Sales&Marketing GmbH. kizárólag a verseny lebonyolítása céljából gyűjti, dolgozza fel és használja fel, és a verseny lejárta után törli. A résztvevők ehhez kifejezetten hozzájárulnak. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja az AGRANA Sales & Marketing GmbH magyarorszgái marketing osztályának (1112 Budapest, Budaörsi út 161.) címére küldött levélben vagy a koronascukor@agrana.com e-mail címen. A résztvevők maguk felelősek az adatok helyességéért és teljességéért.

Érvényesség, hatály

A Facebookon és az Instagramon zajló nyereményjátékok nem kapcsolódnak a Meta Platforms Inc.-hez (korábban Facebook Inc.), és semmilyen módon nem szponzorálják, támogatják vagy szervezik az említett közösségi média platformok. A résztvevő által megadott információk címzettje nem a Facebook vagy az Instagram, hanem az Agrana Sales&Marketing GmbH, mint a Koronás Cukor Facebook és Instagram oldal üzemeltetője. A megadott információkat csak a játékhoz használjuk fel. A játékban csak az itt felsorolt ​​feltételekkel lehet részt venni. A résztvevő a részvétellel kifejezetten elfogadja jelen részvételi feltételeket. Továbbá a részvétel ingyenes, önkéntes és a résztvevők számára kötelezettségmentes. A jogi eljárás kizárt.

Egyéb rendelkezések

A játékra kizárólag a magyar törvények vonatkoznak. Az illetékesség helye Budapest. A verseny szervezője az AGRANA Sales & Marketing GmbH, 1112 Budapest, Budaörsi út 161.

Az AGRANA semmilyen felelősséget nem vállal a rendelkezésre bocsátott nyeremények műszaki hibáiért, hibás adatátviteléért vagy bizonyos tulajdonságaiért vagy bizonyos hasznosságáért.