A Magyar Cukor Zrt. cukorgyári és biogáz-termelési mellékekből komposzt előállítására irányuló kétéves kutatás-fejlesztési projektje

A  „GINOP-2.1.2-8-1-4-16 – Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” című pályázati kiíráson nyertes projekt eredményeként Magyarország egyetlen cukorgyárának melléktermékeiből és a cukorgyárhoz kapcsolódó egyedülálló technológiájú biogáz-üzemben szintén melléktermékként keletkező biogáz iszapból szántóföldi termelésben felhasználható szervesanyag-készítményeket fejlesztenek ki, gyártelepi, valamint kis- és nagyparcellás szántóföldi kísérletek megvalósítása során.

A kaposvári cukorgyárban a cukorgyártási folyamat során számos melléktermék (homokfogó-iszap, répaszelet, mésziszap),  a gyárhoz kapcsolódó biogáz üzemben pedig a biometán termelés során  jelentős mennyiségű, évente mintegy 200 ezer m3 biogáz-iszap keletkezik, döntően a szeptember-január közötti időszakban. Ezek az anyagok egyrészt önmagukban nem vagy csak igen korlátozottan hasznosíthatók, másrészt igen romlandóak és mindeddig nehézkes és megoldatlan volt a kezelésük, hasznosításuk. A kutatás-fejlesztési projekt célja, hogy a fenti melléktermékeket különféle adalékanyagokkal (fakéreg, faapríték, tőzeg), enzimekkel, baktérium- és nyomelem-készítményekkel kezelve a mezőgazdaság számára alkalmas szervesanyag-készítményeket kísérletezzen ki. A folyamat végeredménye egy piacképes, a szántóföldi és kertészeti termelésben felhasználható szervesanyag-készítmény család lesz. A kifejlesztendő termékek és alkalmazási technológiák felhasználói elsősorban a tágabb térség mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kis- és középvállalkozásai,  de a kifejlesztendő szervesanyag-készítmények kisebb mennyiségben a háztartások számára is értékesíthetők lesznek.

Kedvezményezett:

Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő részvénytársaság

Projektcím:

Biogáz fermentációs maradék baktériumtrágyával kombinált szántóföldi hasznosításának, valamint a cukorgyári melléktermékekből adalékanyagokkal történő komposzt előállításának komplex kifejlesztésére irányuló K+F+I projekt

Projektazonosító szám:

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00347

Projektmegvalósítás időszaka:

24 hónap: 2018.03.01- 2020.02.29.

Projekt költségvetése:

356.197.422 Ft

amelyből

 

vissza nem térítendő támogatás:

124.669.097 Ft

visszatérítendő kölcsön:

71.239.484 Ft

támogatás mértéke:35 %
visszatérítendő kölcsön mértéke: 20 %