Általános részvételi feltételek

A #bakeawish nyereményjátékhoz

Általános rendelkezések

2023. december 24-én három fődíjat sorsolunk ki, maximum 500 € értékben a #bakeawish szlogennel megosztott összes bejegyzés között. A feltétel a megsütött sütiről beküldött fotók, amelyeket az Instagramon a #bakeawish segítségével osztanak meg. A nyeremény pontos meghatározása a nyertessel történő egyeztetéssel történik. Részletek a bejegyzésben/hozzászólásban találhatóak. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a versenyt bármikor, előzetes értesítés és indoklás nélkül törölje vagy befejezze.

Részvételi feltételek

A Magyar Cukor Zrt. és az AGRANA Sales & Marketing Gmbh alkalmazottai és közvetlen hozzátartózói kivételével minden Magyarországi lakhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött személy jogosult részt venni a nyereményjátékban.

Nyeremény és sorsolása

A sorsolás a nyilvánosság kizárásával zajlik. A nyereményjátékkal kapcsolatban levelezés nem folytatható. A mindenkori kiírásban szereplő nyeremény készpénzre nem váltható be. A nyeremények nyertes általi tovább adása csak az  AGRANA Sales&Marketing GmbH előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A nyertesek neveit, szükség esetén kép- és hanganyagukat a szervező cég közzéteheti a médiában vagy rádióműsorokban. A nyereményekkel kapcsolatos adók és illetékek kizárólag a nyertest terhelik.

A nyereményről szóló értesítés az AGRANA Sales&Marketing GmbH döntése szerint történhet postai úton, e-mailben vagy telefonon, és a kiszállításkor megtörténtnek minősül. A nyertes viseli a hozzáférés kockázatát. A nyereményjátékra történő jelentkezéskor a valótlan adatok megadása a részvételből való kizárást vonja maga után.

Az át nem vett nyeremények a nyertesség kihirdetését követő 20 napon belül (vagy rövidebb időn belül természetükből adódóan értéktelenné válnak, pl. ünnepnapok esetében) kártérítési jog nélkül elévülnek.

Adatvédelem

Amennyiben a nyereményjáték részeként személyes adatok gyűjtésére kerül sor a résztvevőktől, akkor ezeket az AGRANA Sales&Marketing GmbH, vagy a Magyar Cukor Zrt. kizárólag a verseny lebonyolítása céljából gyűjti, dolgozza fel és használja fel, és a verseny befejezése után törli. A résztvevők ehhez kifejezetten hozzájárulnak. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja az AGRANA Sales & Marketing GmbH marketing osztályának (1112 Budapest, Budaörsi út 161.) címére küldött levélben vagy a koronascukor@agrana.com e-mail címen. Az adatok helyességéért és teljességéért a résztvevők felelősek.

Hatályosság

A Facebookon és az Instagramon folyó versenyek nem állnak kapcsolatban a Meta Platforms Inc.-vel (korábban Facebook Inc.), és semmilyen módon nem szponzorálják, támogatják vagy szervezik az említett közösségi média platformot. A résztvevő által megadott információk címzettje nem a Facebook vagy az Instagram, hanem az AGRANA Sales&Marketing GmbH, mint a Koronás Cukor Facebook és Instagram oldalak üzemeltetője. A megadott információkat csak a nyereményjátékhoz használjuk fel. A nyereményjátékban csak az itt felsorolt ​​feltételekkel lehet részt venni. A résztvevő a részvétellel kifejezetten elfogadja jelen részvételi feltételeket. Továbbá a részvétel ingyenes és önkéntes. A jogi út ki van zárva.

Egyéb rendelkezések

A versenyre kizárólag a magyar jog vonatkozik. Az illetékesség helye Magyarország. A verseny szervezője az AGRANA Sales & Marketing GmbH, Josef-Reither-Straße 21-23, 3430 Tulln

Az AGRANA nem vállal felelősséget a technikai hibákért, a helytelen adatátvitelért, a nyeremény bizonyos tulajdonságaiért, vagy a rendelkezésre bocsátott nyeremény konkrét felhasználhatóságáért.